Zwrot towaru:

 

Zwrot towaru niezbędny będzie w przypadku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Dostarczenie Produktu do Sprzedawcy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 W celu przyspieszenia procedury załatwienia sprawy prosimy o podanie danych adresowych oraz o podanie terminu w jakim będziemy mogli skierować Kuriera po odbiór towaru będącego przedmiotem postępowania.

Kurier zostanie przysłany do Państwa na koszt Sprzedającego.

Towar należy przekazać Kurierowi zapakowany w taki sposób aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia go podczas transportu. 

 

Opis reklamacji:

 

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę prosimy o podanie w opisie reklamacji poniższych informacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności / wady, data zakupu, nazwa towaru, nr aukcji i nazwa użytkownika (nick)
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres, adres email)
 4. w przypadku żądania zwrotu pieniędzy – nr rachunku bankowego na jaki ma nastąpić zwrot
 5. w przypadku wymiany towaru - adres dostawy na jaki mamy przesłać wymieniony towar

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Nabywca o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Wszystkie PROCESORY XEON sprzedawane są z naklejonym adapterem LGA771 do LGA775, w związku z czym mogą być zamontowane z naklejonym adapterem tylko do płyt głównych LGA775.

 

W przypadku montażu procesora XEON z naklejonym adapterem LGA771 do LGA775 do płyty głównej LGA771 należy odkleić adapter.

 

NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

- MONTAŻ PROCESORÓW XEON LGA771 na podstawce LGA775,

- MONTAŻ PROCESORÓW Z NAKLEJONYM ADAPTEREM LGA771 DO LGA775 NA PŁYTACH GŁÓWNYCH LGA771

- ewentualne uszkodzenia płyty głównej spowodowane nieprawidłową próbą montażu procesora przez Nabywcę.

- uszkodzenia mechaniczne, termiczne (np. w skutek tzw. „overclockingu”) lub chemiczne

- uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych (np. pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych), przepięć w sieci energetycznej, a także podłączenia do niezerowanego gniazda zasilającego

- wszelkiego rodzaju próby przeróbek i napraw stosowane przez Nabywcę we własnym zakresie.

Przed wysyłką testujemy procesor z adapterem w komputerze klasy PC.

WSZELKIE WŁASNE PRZERÓBKI KOMPUTERA SĄ ROBIONE NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt – odpowiemy na wszystkie pytania związane z aukcją.

Termin realizacji żądania reklamacyjnego:

 

- jeżeli Konsument żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy – niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymanego zgłoszenia, nie później niż w terminie 14 dni

 

- jeżeli Konsument żąda doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez żądanie obniżenia ceny albo zwrot pieniędzy – niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymanego żądania obniżenia ceny / oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz podania przez Kupującego niezbędnych danych do dokonania przelewu.

 

§ 3. Dostawa

Opcje dostawy:

 1.      Poczta Polska - list ekonomiczny, nierejestrowany – na odpowiedzialność Nabywcy
 2.      Poczta Polska – list priorytetowy, nierejestrowany – na odpowiedzialność Nabywcy
 3.      Poczta Polska – list priorytetowy polecony
 4.      Kurier DPD standard
 5.      Kurier DPD standard za pobraniem
 6.      Możliwy również odbiór osobisty

 

Koszty dostawy w kraju:

 1.      Poczta Polska - list ekonomiczny, nierejestrowany  –  gabaryt A (2,60 zł), gabaryt B (5,60 zł)
 2.      Poczta Polska – list priorytetowy, niezarejestrowany – gabaryt A (3,80 zł), gabaryt B (8,80 zł)
 3.      Poczta Polska – list priorytetowy polecony – gabaryt A (6,00 zł), gabaryt B (9,00 zł)  
 4.      Kurier DPD standard – 13, 50 zł
 5.      Kurier DPD standard za pobraniem – 18,00 zł
 6.      Odbiór osobisty – bez opłat

Sprzedawca dopuszcza możliwość umieszczenia na aukcji internetowej kosztu dostawy w zależności od kategorii produktu, jego gabarytu i sposobu pakowania

 

Termin pakowania i wysyłki:

- w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty

- jeżeli wpłata zostanie zarejestrowana do godz. 11.00 istnieje możliwość wysyłki tego samego dnia

 

Terminy dostawy:

 1.      Poczta Polska - list ekonomiczny, niezarejestrowany - zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej
 2.      Poczta Polska – list priorytetowy, niezarejestrowany – zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej
 3.      Poczta Polska – list priorytetowy polecony – zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej
 4.      Kurier DPD – zgodnie z regulaminem DPD przesyłka standard
 5.      Kurier DPD za pobraniem – zgodnie z regulaminem DPD przesyłka standard
 6.      Odbiór osobisty - zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami